پاسخ به نظرات دوستان

بسم الله الرحمن الرحیم


در چند ماه گذشته پیامهای را دریافت نموده ایم  مبنی برمعرفی منابع و مواخذ خود در مورد شجره نامه و سرگذشت سادات آهوقلندری لرستان.

که در این بخش خدمت آن دسته از عزیزان منتقد عرض مینماییم که...

متاسفانه در مورد سادات عوکانی(سادات آهوقلندری ساکن لرستان) مکتوبات زیادی در دسترس نمی باشد

لذا بیشتر مطالبی که در این وب آمده((بویژه در مورد سادات شهنشاهی وند)) از مشورت باساداتی عزیز و جلیل القدری به دست آمده که هر کدام از این بزرگواران ساداتی مومن وارسته و  دنیا دیده و با اطلاعاتی کامل بوده  و تمامی این اطلاعات را یا با توجه به دانسته های خود و یا نسل به نسل از پدران ونیاکان خود شنیده  و به این جانب انتقال داده و ما هم تمامی آن مطالب را بدونه کم وکاست در وب آوردیم و مابقی مطالب هم بر گرفته از کتاب شجره نامه سادات عوکانی تالیف حجت السلام سید مجید سیف السادات میباشد

التماس دعا

/ 1 نظر / 18 بازدید