نسب نامه سادات آهو قلندری

1- خدادادوند

2- الله دادوند

3- محمد حسین وند

4- سبزی وند

5- مفروند

و سادات خدادادوند  که ازدیر باز در منطقه هروو (روستاهای تاجو _غیبی _دولیسگان_فره کش و.....)زندگی میکرده که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همواره حامی رهبری و ولایت فقیه بود وهستند و پیش از انقلاب هم در صف اول مبارزه با رژیم ستم شاهی بوده اند و پیشتر از آن هم به مبارزه با حکومت دست نشانده رضا خان برخاسته به نحوی که موجبات تبعید آنان را در حدودسال1310شمسی به حوالی تهران(ورامین) را در پی داشت واین سادات عزیز در حدود 4 سالی را در تبعید در آن دیار گذرانده وبعد از ضعف شدید حکومت (دست نشانده رضا خان)به دیار خود بازگشته از جمله ساداتی که مخالفت خود را با آن حکومت فاسد اعلام نموده وکمکهای فراوانی به مخالفان حکومت میکرد میتوان به مرحوم سید خداداد موسوی فرزند سید اسماعیل موسوی از سادات خداداد وند ساکن روستای تاجو اشاره کرد این سید جلیل القدر به واسطه تسلط کامل به علوم قرآنی وعربی و دیدن ظلم و جور ماموران حکومتی مخالفت خود را با حکومت رضا خانی اعلام کردو از هر طریق ممکن  از مخفی کردن مخالفان فراری در منزل گرفته تا  ارشاد مردم منطقه و به هر نحوی با آن حکومت فاسد مخالفت ومبارزه می نمود  روحش شاد ویادش گرامی باد      

/ 0 نظر / 129 بازدید