شَجّره طیّبه سادات لرستان
صفحات وبلاگ
نویسنده: موسوی - ۱۳٩۱/۱۱/٢۳

بنام یگانه خالق هستی

مشهور است که سید محمد پدربزرگوار سید علی{جد بزرگ سادات آهوقلندری} با بی بی گنجان(بی بی گنجو)دخترباباویس ایلامی مشهور به رشنواد(رشنو)ازدواج نموده وسید علی و چهار فرزند دیگر از ایشان به  جا مانده وطایفه رشنو نیز از نسل بابا ویس ایلامی و دایی های سادات آهو قلندری محسوب میشوند  وسید علی جد بزرگ سادات آهو قلندری خود نیز با بی بی فاطمه صفوی دختر شاه طهماسب صفوی ازدواج نمود.

ماجرای آشنایی سید علی با شاه طهماسب هم بر این قرار است که سید علی  وسید احمد که به احتمال فراوان پسر عموی سید علی بوده برای بر طرف کردن برخی مشکلات مردم وبرداشتن برخی بدعتها به دربار شاه طهماسب صفوی به قزوین میروند که شاه صفوی ابتدا قصد بر  اذیت کردن آنان را دارد ولی با مشاهده کرامات این سادات بزرگوار خود نیز شیفته ی این دو سید عزیز  میشود ودختر خود بی بی فاطمه صفوی را به عقد سید علی در می آورد

 

سادات آهو قلندری لرستان از نسل سید علی میباشند

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :