شَجّره طیّبه سادات لرستان
صفحات وبلاگ
نویسنده: موسوی - ۱۳٩۳/۱۱/٢٩

از فرمایشات امام جواد علیه السلام :

سه چیز بنده را به مقام رضوان الهی میرساند

۱-استغفار زیاد

۲-فروتنی با مردم

۳-زیاد صدقه دادن

کشف الغمه جلد ۲

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :