شَجّره طیّبه سادات لرستان
صفحات وبلاگ
نویسنده: موسوی - ۱۳٩۳/۸/٢٤

امام محمد باقر (ع)

خداوند متعال دنیایش را به دوست ودشمن خود میدهد ولی دینش را فقط به دوستش می بخشد.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :